Vilka är vi?

Vad kan vi?

Vad kostar det att bli medlem?

liteT MEDLEMSKAP

Pris vid förfrågan


Tillgång till kontorsplats och mötesrum av olika storlek 1 gång/vecka, frukost och fika.


Bibliotek, verkstad, materialrum, cykelrum, omklädning


Nätverkande & nya affärsmöjligheter

STORT MEDLEMSKAP

Pris vid förfrågan


Tillgång till mötesrum av olika storlek, kontorsplats, receptionstjänst, frukost och fika.


Bibliotek, verkstad, materialrum, cykelrum, omklädning


Nätverkande & nya affärsmöjligheter

LOKALER

Pris vid förfrågan


Kontakta oss för individuellt erbjudande


Konferens, projektkontor, workshop, evenemang


Nätverkande & nya affärsmöjligheter

Vad händer på MBG6?

Kom förbi och ta en kaffe med oss i Bamba på Maria Bangata 6 och säg hej till Björn Stillefors. Slå en signal eller skriv en rad så hörs vi!