Green level

GREEN LEVEL är specialister på hållbart byggande och certifiering för nyproduktion och befintliga byggnader

Green Level kan hjälpa er att samordna miljömål och -krav i projekt och har god kunskap om både regelverk, standarder och krav i olika certifieringar. Vi har lång erfarenhet av arbete både med nyproduktion och ombyggnad samt alla typer av byggnader såsom bostäder, industri, kontor, handel och samhällsbyggnader.

Miljö- och hållbarhetsstrategi
Green Level kan hjälpa er att ta fram och följa upp miljöprogram och strategier för enskilda byggprojekt eller hela fastighetsportföljer. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika fastighetsbolag både inom privat och offentlig sektor.

Miljö- och hållbarhetscertifiering
Green Level kan hjälpa er att certifiera alla typer av byggnader, såväl nya som befintliga. Vi är certifierade och arbetar med BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, WELL och NollCO2.

Miljöutredningar
Green Level kan utföra miljöutredningar för byggnader. Vi gör miljöinventering, återbruksinventering och klimatriskanalyser.

Simuleringar, beräkningar & energisamordning
Green Level erbjuder energi-, inneklimat- & dagsljussimuleringar, passivdesignanalyser, LCA & LCC-beräkningar, mikroklimatutredningar, vindstudier och solstudier.