Cavada

CAVADA består av förtroendefulla, ibland djupa, samtal och reflektioner om erfarenheter kring affärer och relationer, respekt, kommunikation och kunskap.

Utifrån vår kunskap att driva projekt, vill vi gemensamt med våra kunder, deras kompetens och erfarenhet, skapa ett ”kundbyggt” bolag. Där finns inget vi och ni, där står kundens affär och behov i centrum och våra relationer i och utanför projektet bygger på respekt och långsiktighet.

VÅR AMBITION är att vara Kundens medpart i byggprojektets alla skeden. Som en del i Kundens organisation hjälper vi till att definiera produkten i en utvecklingsfas, säkerställer genomförandet och är med och tar ansvar i förvaltningen.

Med oss som processpartner kan vi säkerställa produktens kvalitet & en tydlig kommunikation med ett cirkulärt informationsflöde mellan Kundens organisationer i de olika skedena.

Att genom ett ömsesidigt förtroende, med gemensamma erfarenheter och tydliga ramar, utveckla och arbeta med projektet från idé till förvaltning kan vi säkerställa kommunikationen och skapa rätt slutprodukt till rätt pris.