Cedervall arkitekter

På Cedervall är vårt mål att göra arkitektur bättre och bättre arkitektur. För oss betyder det att vi genom våra val och ageranden bidrar till något större, ett bättre samhälle. Det betyder också att vi hela tiden utvecklar våra kunskaper och tar lärdom av varandra och alla discipliner vi har under vårt tak. Vi förnyar ständigt våra insikter för att föreslå innovativa lösningar. Det leder till arkitektur som är bättre än igår och bättre för morgondagen.

Sedan långt tillbaka är vi experter på samhällsfastigheter. Vi jobbar med allt från förskolor och universitetsmiljöer till sjukhus och vårdboenden. Med andra ord platser där människor naturligt befinner sig och där arkitektur har en stor inverkan. Där kan och vill vi göra skillnad. Så bidrar vi till samhällsutvecklingen och så gör vi arkitektur bättre för de som upplever den.

Som samarbetspartner eller kund till oss kan du lita på att vi gör allt för att identifiera och möta dina behov. Vi kanske kommer att föreslå något utanför ramarna, men alltid med fokus på genomförbarhet och kvalitet. Och alltid utifrån kundens specifika resurser. Hållbarhet och hållbart byggande är en självklarhet för oss och något som rimmar väl med en arkitektur som är bättre för morgondagen.

På Cedervall är vi omkring 100 medarbetare från ett 20-tal nationaliteter. Vi tror starkt på personlig och professionell utveckling som en del av yrkeslivet, vilket ger ringar på vattnet för oss såväl som för våra kunder.

Vi erbjuder:

  • Arkitektur
  • Inredningsarkitektur
  • Storkökskonsulter
  • Landskapsarkitektur
  • BIM och digitalisering
  • Utställningsform och produktion