Elektrotekniska byrån AB

Vi är teknikkonsulter inom kraft, belysning, tele, samband och automation. Vi hjälper dig med utredningar, kalkyler, projektering, kvalitetsledning och besiktning. För att resultatet ska bli så bra och kostnadseffektivt som möjligt jobbar vi alltid nära kunden.

Elektrotekniska Byrån grundades 1964 och sedan dess är vi en av landets främsta specialister inom samhällsviktiga funktioner inom el och tele. Vi är specialiserade på kraft, reservkraft, UPS och sambands- telesystem som upprätthåller vårt samhälle när andra delar faller. Vi är involverade i projekt där det måste bli rätt och där det ställs höga krav på kompetens. Våra projekt berör ex sjukhus, ledningsplatser, skyddsrum, polis, brandkår, radiostationer, civilförsvar mm. Många av våra projekt ”existerar” inte och vi är säkerhetsklassade på högsta nivå.

Tack vare våra goda och mångåriga kundrelationer och en strävan efter att alltid ligga ett steg före teknikutvecklingen är vi en av de mest erfarna och kunniga leverantörerna i branschen.

Vision

Vårt uppdrag är att skapa trygga och smarta konstruktioner – i dag och i morgon. Vår erfarenhet är viktig för dig som kund, likväl som för våra leverantörer, medarbetare och framtida medarbetare.

Vi ska följa teknikutvecklingen, vara innovativa i våra lösningar och välutbildade inom erbjudna tjänster. Erbjuda helhetslösningar för kundens effektivitet. Hög kompetens och resurser så att vi motsvarar kundens förväntningar.

Vi ska med teknisk och social kompetens, resurser samt serviceanda se till att företaget har ett gott rykte på marknaden, och skapa de bästa tekniska lösningarna.