Ensucon

Ensucon AB är en konsultfirma med 70 konsulter som erbjuder tjänster inom förorenad
mark, projektledning, avfallshantering, akustik och strategiska miljötjänster. Ensucon AB
grundades 2018 med inriktning att arbeta med miljö- & hållbarhetsfrågor. Ensucon AB har
kontor i Lund, Göteborg och i Stockholm, och erbjuder tjänster i hela Sverige. Ensucon erbjuder inga fysiska produkter och har ingen produktionsverksamhet.

Det vi tillhandahåller till våra kunder är tjänster främst inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö
kopplade till utvärdering och utredningstjänster kopplat till miljö och hållbarhet,
infrastruktur, byggarbetsplatser, industri samt kommuner & myndigheter. Våra
affärsområden är strategiskt miljöarbete, vatten, luft och natur (inkl. KMA-samordning),
förorenade områden, akustik & vibrationer, tillstånd, samt projektledning. Våra konsulter
har rätt utbildning och stor erfarenhet av att jobba inom byggarbetsplatser. Ensucon
kommer att fortsätta att växa, inte minst i Stockholm under kommande år.

KONTAKT

Melisa Jiménez Segura
Akustikkonsult
070-260 0668
melisa.jimenez@ensucon.se

www.ensucon.se