Forma arkitekter

Forma arkitekter är ett nystartat arkitektkontor med lång erfarenhet av lokal- och fastighetsförändringar. Vi har specialiserat oss på att skapa inspirerande och funktionella miljöer som främjar människors välmående och produktivitet. Vår mångsidiga erfarenhet omfattar allt från kontorsanpassningar och bostadsprojekt till vårdinrättningar och hotell.

Vi arbetar från detalj till helhet i utvecklingen av fastigheter, inredning av lokaler och varumärkesbyggnader koncept. Genom att föra en analyserande dialog och lyssna in era frågeställningar kommer vi gemensamt fram till behov och lösningar. 

En del av vårt arbete är att integrera arbetsplatsstrategi i våra projekt. Vi menar att en effektiv och attraktiv lokal inte enbart handlar om estetik utan också om att skapa förutsättningar för samarbete, kreativitet och trivsel. Genom att genomföra noggranna analyser av arbetsflöden och användarbeteenden utvecklar vi skräddarsydda lösningar som optimerar både utrymmet och verksamheten.

Vi tror på att skapa hållbara och långsiktiga lösningar som tar hänsyn till både människa och miljö. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i vårt arbete bidrar vi till att skapa bättre och mer hållbar framtid för alla.