Noyer

Noyer AB är ett teknikkonsultföretag i Stockholm inom bygg och anläggning som specialiserar sig på Installationsledning, Projekteringsledning, Miljösamordning och 3D-samordning.
Vår resa började med en passion för att i tidiga skeden försöka förstå helheten av projekten och därmed kunna leverera en produkt som är väl genomarbetad, en produktion som är genomförbar och tillåts hålla en hög kvalité, en produkt som fungerar och kan lämnas över med varm hand till slutkunden och driftorganisationen.

Vi har genom erfarenhet lärt oss att det stora jobbet som skapar förutsättningar görs från vitt papper till Program, System och Bygghandling och att det är där vi ska jobba som hårdast. Men också följa med i produktionsprocessen och vara den röda tråden som så ofta saknas under produktionsskedet, för att till det trimma in en driftorganisation som ska lära sig något vi som entreprenörer har arbetat med under flera år, på endast ett fåtal timmar.

  • Här gör vi nytta!
  • Här skapar vi förutsättningar!
  • Här kan vi hjälpa er!