CAMPUS CEDERVALL – LUNCHFÖRELÄSNING

Den 24:e augusti drar vi igång med höstens tema – hållbarhet. Först ut är vår egen Annika Olausson, arkitekt SAR/MSA som nyligen gått kursen Byggnadskonst: Post-acceleration på Kungliga Konsthögskolan. Annika kommer att berätta om sitt arbete ”Framtiden är redan byggd”.

Saxat ur kursens intro: ”Kortsiktig ekonomisk vinning är inte förenligt med samtidens krav på ett långsiktigt, resurssnålt och hållbart samhällsbygge. Vad menas med att leva som man lär, i en tid när vi vet att vi inte kan fortsätta som vi brukar? Forskning visar att arkitekturen markant påverkar människans välbefinnande, vad händer med oss när våra vardagsmiljöer ständigt förändras genom ombyggnad, rivning och förtätning?”

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna samt skapa möjligheter att utveckla spetskompetens och intern metodik.
Varmt välkomna till oss på Cedervall arkitekter!

Torsdag 24:e augusti, 12.00-13.00
Biblioteket på Maria Bangata 6
OSA senast tisdag den 22/8: campuscedervall@cedervallarkitekter.se