CAMPUS CEDERVALL – PANELSAMTAL OM SKOLMATSALEN

PANELSAMTAL
TORSDAG 7:E DECEMBER
KL. 17.30-18.30 MED EFTERFÖLJANDE MINGEL
BAMBA, MARIA BANGATA 6

Varmt välkomna till ett matnyttigt panelsamtal om skolmatsalar!

CAMPUS CEDERVALL ÄR ETT AV VÅRA FORUM FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH KUNSKAPSUTBYTE. MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT SKAPA EN GEMENSAM KUNSKAPSBAS OCH BREDDA VÅRA KOMPETENSER ÖVER DISCIPLINGRÄNSERNA SAMT SKAPA MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA SPETSKOMPETENS OCH INTERN METODIK.

MATSALEN – Skolans mest utmanande rum?
Att skapa en lugn och trygg måltidmiljö är bra och viktigt för både elever och personal.
Hur flexibel kan en matsal egentligen vara?
Finns det motstridiga intressen som påverkar hur vi utformar matsalen?
Den pedagogiska måltiden – jobbar vi med den?
Hur undviker man att matsalen blir ett bullrigt kaos?
Hur säkerställer man att elever med särskilda behov kan och vågar äta i matsalen?

Panelen består av
Anna Ellingsen – Cedervall arkitekter, skolhusarkitekt, specialist på NPF-anpassad lärmiljö
Anna Gathu – Cedervall arkitekter, inredningsarkitekt med erfarenhet av anpassning av matsalar
Martin Lindstaf – Cedervall arkitekter, storkökskonsult
Per Thunman – Per Thunman skolutveckling, fd. rektor
Ebba Jonasson/Simon Edwinsson – Delta akustik, akustiker

Välkomna!
Eventet hålls i Bamba på MBG6. Vi bjuder på lättare tilltugg, fakta och fördjupning! Du anmäler ditt deltagande genom att OSA till mailadress (se nedan), kom ihåg att meddela vid förhinder. Eventuell specialkost meddelas med fördel i samband med anmälan. Begränsat antal platser.

OSA senast den 4:e december till campuscedervall@cedervallarkitekter.se