Campus & Mingel MBG6 Cedervall arkitekter Pernilla Glaser Venn Forma

CAMPUS & MINGEL 23/5

Välkomna till ett panelsamtal med fokus på kontoret och arbetsplatsens roll. Samtalet leds av Pernilla Glaser och medverkar gör Cagil Kayan Widegren arkitekt på Cedervall arkitekterCatharina Witte inredningsarkitekt på Forma Arkitekter och Katarina Lidén konstruktör och BAS-P på Venn Consulting.

Eventet hålls på MBG6. Vi bjuder på lättare tilltugg, mingel, fakta och fördjupning!

Är kontoret en bra arbetsplats för alla?
Hur påverkas vi av kontorets olika miljöer?
Hur kan vi utifrån olika kompetenser samarbeta för att forma bättre arbetsmiljöer?

Campus är ett av Cedervall arkitekter forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. I en skakig omvärld känns det extra viktigt att vi tar hand om varandra. Temat för i år är därför HÄLSA utifrån olika perspektiv.

Du anmäler ditt deltagande genom att OSA senast den 20:e maj till
campuscedervall@cedervallarkitekter.se
Meddela oss vid förhinder. Eventuell specialkost meddelas i samband med anmälan.